III Otwarte Mistrzostwa MTB w Rogoźniku [woj. Śląskie, Rogoźnik]

0

mtb_rogoznik

Regulamin

„III OTWARTE MISTRZOSTWA MTB w ROGOŹNIKU”

I ORGANIZATORZY
Wójt Gminy Bobrowniki
Stowarzyszenie Sportowo-Ekologiczno-Kulturalne FOREVO
Sklep rowerowy MMBIKE Mariusz Musiałek, Mariusz Zaprzelski

II SPONSORZY STRATEGICZNI
Gmina Bobrowniki
Sklep rowerowy MMBIKE z Piekar Śląskich

III CEL WYŚCIGU
Sportowa rywalizacja kolarska
Popularyzacja kolarstwa górskiego i wypoczynku na świeżym powietrzu
Promocja gminy Rogoźnik i jej terenów rekreacyjnych

IV MIEJSCE I TERMIN
18 października 2014r. (sobota) godz. 9:30-17:00
Miejsce startu – (Rogoźnik ul.Cmentarna – parking przy źródełku)

V ZGŁOSZENIA
Do 18.10.2014r drogą mailową – forevo.zapisy@gmail.com.
W dniu zawodów od godz 9:30 w biurze zawodów do godz. 12:30
Listy startowe zostaną zamknięte na 30min przed startem danej kategorii wiekowej.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA
Startujący musi posiadać: kask sztywny , przepisowy i sprawny technicznie rower (górski lub przełajowy), aktualne badania lekarskie dotyczące startu w wyścigu lub oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, dowód tożsamości.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (w przypadku zgłoszeń indywidualnych). Każdy zawodnik podczas rejestracji podpisuje oświadczenie, że startuje na własne ryzyko i nie będzie rościł do organizatorów odszkodowania w przypadku urazu lub wypadku.
VII ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki na wszystkich typach rowerów (preferowany rower górski lub przełajowy).
Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który na mecie uzyska najkrótszy czas przejazdu.
W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników w danej kategorii, mogą być one łączone, w związku z czym organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wyścigu.

Podane poniżej liczby okrążeń w każdym wyścigu mogą się zmienić i zostaną dostosowane do panujących warunków atmosferycznych na trasie.
Harmonogram wyścigu
od godziny 9:30 – rozpoczęcie przyjmowania zapisów do wyścigów,
Godziny startu poszczególnych kategorii:
• 10:00 – Dzieci do lat 10 jedno okrążenie 1000m
• 10:15 – kat. MŁODZIK (11-14 lat) (1 okrążenie – 3000m; czas ok. 15 min)
Kolejne kategorie po zakończeniu poprzedniej (godziny mogą ulec zmianie w zależności od warunków na trasie).
• 10:30 – kat. JUNIOR MŁODSZY (15-16 lat) (3 okrążenia – 9000m; czas ok. 45 min.)
• 11:15 – KOBIETY (3 okrążenia – ok. 9000m, czas ok. 45min) start wszystkich kategorii, klasyfikacja oddzielna: Kobiety 10-18 lat, Kobiety 18-30 lat i Kobiety >30
• 12:00 – kat. MASTERS I (30-39lat) (6 okrążeń – 18000m, cz.ok.60 min.)
• 13:00 – kat. MASTERS II (40 – 49lat) + kat. MASTERS III (50+) (4 okrążenia – 12000m, czas ok.50 min.)
• 14:00 – kat. JUNIOR (17-18 lat) (5 okrążeń – ok. 15000 m, cz.ok.60 min.)
• 15:00 – kat. ELITA (mężczyźni 19-30 lat) (8 okrążeń – 24000 m, cz.ok.80 min.)

VIII OCENA WYNIKÓW I NAGRODY:
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy, puchary i medale są przewidziane dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.

IX WPISOWE:
Opłata startowa wynosi (online / w dniu zawodów):
5 zł – dzieci i młodziki.
15 zł / 25 zł – juniorzy młodsi, juniorzy, kobiety
20 zł / 30 zł – elita i masters

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, dzieci na odpowiedzialność i za zgodą rodziców.
• Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby towarzyszące w trakcie trwania Wyścigu.
• Zawodnicy i osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania zasad przeciwpożarowych z uwagi na tereny leśne oraz dbanie o środowisko i nie zaśmiecanie trasy ani jej okolicy.
• W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami

Link do wydarzenia na FB