I Ogólnopolski Wyścig CX w Katowicach

0

JAKO JEDEN Z PATRONÓW MEDIALNYCH  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

 I OGÓLNOPOLSKI KATOWICKI WYŚCIG W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
POD PATRONATEM MIASTA KATOWICE

REGULAMIN:
I OGÓLNOPOLSKIEGO KATOWICKIEGO WYŚCIGU W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
POD PATRONATEM MIASTA KATOWICE.
CEL:
popularyzacja kolarstwa przełajowego w regionie śląskim
promocja zdrowego trybu życia
promocja Miasta Katowice
propagowanie zdrowego stylu życia
promocja sponsorów

ORGANIZATOR:
SPORTS-MEN Sebastian Żurek
Dyrektor Wyścigu Michał Kucewicz 606960135

Współorganizator:
Miasto Katowice

TERMIN I MIEJSCE:
wyścig odbędzie się w dniu 4-5.01.2014r. (sobota, niedziela) w Katowicach na trasie wyznaczonej przez organizatora – dolina trzech stawów.
Biuro wyścigu – Hotel Silesian www.silesianhotel.pl/

UCZESTNICWO:
prawo startu mają zawodniczki, zawodnicy posiadający ważne licencje na rok 2013r. i aktualne badania lekarskie jak i zawodnicy nie zrzeszeni w klubach.
Dopuszcza się udział na rowerach MTB jak i przełajowych
Zgłoszenia wysyłamy na adres wyscigkatowice@gmail.com do 2.01.2014. Każde zgłoszenie musi posiadać imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, adres oraz klub. Można się zgłosić także w dniu zawodów.
Kategorie:
Żak, Żakini – 10-12 lat
Młodzik, Młodziczka- 13-14 lat
Junior mł, Juniorka mł.-15-16 lat
Junior, Juniorka- 17-18 lat
Elita, Elita Kobiet- 19-29 lat
Masters I- 30- 45 lat
Masters II- 46 lat i więcej

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol na dystansach określonych podczas odprawy technicznej.
kat: Żak 10min
kat: Młodzik 20 min.+ młodziczka i juniorka młodsza
kat: Junior Mł. 30 min.+ juniorka, Elita Kobiet (kobiety open)
kat: Junior 40 min , kat., Masters I, II- 40 min.
kat: Elita, P – 23 – 60 min.

ZASADY FINASOWANIA
koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator
koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy
startowe dla wszystkich kategorii Junior, Elita, Masters wynosi 10zł a pozostałych 0zł.

NAGRODY
organizator zapewnia nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców w poszczególnych kat. wiekowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
każdy uczestnik wyścigu startuje na własną odpowiedzialność
organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
organizator zapewnia opiekę medyczną
skład komisji sędziowskiej wyznaczy organizator
w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem i przepisami PZKol decyduje organizator w porozumieniu z sędziom głównym.
Organizator może zmienić godziny startów które zostaną podane na odprawie technicznej

PROGRAM MINUTOWY
4.01.2014r.
8:30-11:00 – zapisy i weryfikacja zawodników w biurze wyścigu HOTEL SILESIAN
11:00 – odprawa techniczna z trenerami i kierownikami ekip
11:15 – start kat. Żak i Żakini
11:40 – start kat. Młodzik + Juniorki mł.
12:20 – start kat. Junior mł. + Kobiety Open
13:10 – start kat. Junior, Masters I, Masters II
14:00 – start kat. Elita, P – 23
15:30 – uroczyste zakończenie wyścigu, wręczenie nagród i pucharów HOTEL SILESIAN

5.01.2014r.
8:30-10:00 – zapisy weryfikacja zawodników w biurze wyścigu HOTEL SILESIAN
10:00 – odprawa techniczna z trenerami i kierownikami ekip
10:15 – start kat. Żak i Żakini
10:40 – start kat. Młodzik + Juniorki mł.
11:20 – start kat. Junior mł. + Kobiety Open
12:10 – start kat. Junior, Masters I, Masters II
13:00 – start kat. Elita, P – 23
14:30 – uroczyste zakończenie wyścigu, wręczenie nagród i pucharów HOTEL SILESIAN

Dokładne miejsce wyścigu:
https://maps.google.pl/maps?saddr=50.242721%2C+19.044022&daddr=50.242685%2C19.04403&hl=pl&sll=50.242428%2C19.043692&sspn=0.001105%2C0.00284&t=h&mra=me&mrsp=1%2C0&sz=19&z=19

Biuro zawodów oraz miejsce dekoracji:
https://plus.google.com/104369596310128071568/about?gl=pl&hl=pl

Plakat

Comments are closed.