Wywiad z Prezydentem Torunia [#CZUJESIEKOLARSKO]

0

Wywiad z Prezydentem Torunia, Panem Michałem Zaleskim

Toruń jest miastem, z którego pochodzą Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś czy Łukasz Wiśniowski. W mieście jest także szkółka kolarska „Copernicus”. Czy miasto w jakikolwiek sposób współpracuje z kolarzami, szkołą mistrzostwa sportowego w kolarstwie?

Oczywiście, zgodnie z hasłem „Toruń miastem sportu” dbamy o rozwój wielu dyscyplin sportowych, wśród których jedną z wiodących jest kolarstwo. W 1997 roku w naszym mieście powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego, w której są klasy z takimi dyscyplinami sportowymi, jak właśnie kolarstwo, a także hokej na lodzie, piłka nożna i wioślarstwo. To jedyna szkoła w kraju, która ma podpisaną umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie – oddział Lubicz w zakresie kontynuacji edukacji na poziomie licencjackim. Warto podkreślić, że wychowankiem tej właśnie szkoły jest Michał Kwiatkowski.

Najlepszych i najbardziej obiecujących sportowców wspieramy miejskimi stypendiami sportowymi, które przyznawane są nieprzerwanie od 2004 roku. Inwestujemy w infrastrukturę sportową, budujemy, modernizujemy obiekty i dbamy o ich utrzymanie, tak aby zawodnicy mieli odpowiednie warunki do treningów i rozwoju.

Możemy także pochwalić się współorganizacją kilku bardzo prestiżowych wydarzeń dla środowiska kolarzy. W 2014 roku nasze miasto znalazło się na trasie 71. Tour de Pologne – wcześniej pięciokrotnie trasa tego prestiżowego wyścigu przebiegała przez nasze miasto. Gmina Miasta Toruń jest także gospodarzem Międzynarodowych Zawodów Kolarskich Velo Toruń czy Mistrzostw Polski dla Kobiet.

Czy w mieście są organizowane wspólne przejazdy kolarzy/treningi? Czy jest to w jakiś sposób zabezpieczone?

– W naszym mieście odbywają się wydarzenia skierowane do miłośników rowerów, w których często uczestniczą też kluby kolarskie. Każde z tych wydarzeń zabezpieczone jest przez służby miejskie, policję i straż miejską. Wymienić to należy np. akcję „Toruń na rowery”, rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, cykliczne przejazdy Rowerowej Masy Krytycznej, a także liczne rajdy rowerowe, krajoznawcze i historyczne, podczas których mieszkańcy poznają swoje miasto z przewodnikiem, przemierzając je rowerem. W przypadku treningów, kluby kolarskie organizują własne treningi w ramach działalności swoich klubów.

Czy Toruń jest przyjazny dla kolarzy? Jakie inwestycje kolarskie są planowane przez miasto?

Aktualnie realizujemy projekt, w wyniku którego trzy pomieszczenia znajdujące się w budynku Motoareny zostaną przystosowane do potrzeb klubów kolarskich. Już od listopada tego roku zawodnicy będą w nich odbywać treningi stacjonarne. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2020 – jesteśmy jednym z 23 miast i gmin w województwie kujawsko-pomorskim, które partycypują w tym programie.

Czy w mieście można bezpiecznie jeździć rowerem? Rekreacyjnie, wyczynowo? Gdzie?

Toruń jest miastem przyjaznym dla rowerzystów, można w nim poruszać się bezpiecznie rowerem zarówno rekreacyjnie, jak i wyczynowo oraz w celach transportowych. W ramach miejskiego i rekreacyjnego systemu tras rowerowych oddaliśmy już około 134 km dróg rowerowych. Łączą one poszczególne osiedla w mieście, również te położone po obu stronach Wisły. Docelowo planujemy utworzenie 320 km tras rowerowych. Przykładowo w lipcu tego roku miasto oddało odcinek wybudowanej wraz ze Starostwem Powiatowym w Toruniu ścieżki rowerowej prowadzącej z osiedla Bydgoskie Przemieście do Osady Leśnej na Barbarce, czyli do ulubionego przez torunianki i torunian miejsca rekreacji i wypoczynku.

23 lipca tego roku Rada Miasta Torunia przyjęła „Program rozwoju infrastruktury rowerowej w Toruniu”, który stawia przed nami konkretne cele do zrealizowania w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury i komunikacji rowerowej w naszym mieście. Program ten zakłada m.in. rozwój komunikacji rowerowej w Toruniu, zwiększenie atrakcyjności miejskiej sieci tras rowerowych, zwiększenie miejskiego i rekreacyjno-turystycznego ruchu rowerowego na terenie Torunia. Przewiduje także konserwację i utrzymanie infrastruktury rowerowej.

Katalogi planowanych tras są w większości otwarte, co oznacza, że program pozwala na rozbudowę założeń i wprowadzenie kolejnych kilometrów infrastruktury rowerowej.

Czy w Toruniu, wzorem innych miast, są planowane budowy autostrady rowerowych?

Inwestycja w Velostradę wymagałaby zaangażowania niebotycznych kwot i jej budowa musiałaby być poparta twardymi argumentami. W obecnej sytuacji nie mamy zatem takich planów. Jednak w przyszłości nie wykluczamy możliwości realizacji takiej inwestycji, dlatego będziemy badać ewentualną zasadność budowy autostrady dla rowerów oraz przyszłe możliwości terenowe i finansowe miasta.

Czy kolarze w mieście mają możliwości do trenowania na szosie, w terenie? Gdzie?

Kolarze w mieście mogą poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Jednakże w przyszłości nie wykluczamy możliwości wybudowania obiektu przeznaczonego do treningów kolarskich w terenie, co można by było powiązać z ewentualną budową wspomnianej wcześniej Velostrady.

Wywiad został przeprowadzony w ramach akcji “Poczuj się kolarsko” organizowanej przez Grupę Kolarsko